การตรวจสอบคุณภาพของผลไม้โดยไม่ทำลายผล โครงการนำร่อง phaseที่ 2 : การประเมินความแก่อ่อนของทุเรียนและคุณภาพภายในมังคุดโดย X-ray computed tomography และ NMR imaging
การตรวจสอบคุณภาพของผลไม้โดยไม่ทำลายผล โครงการนำร่อง phaseที่ 2 : การประเมินความแก่อ่อนของทุเรียนและคุณภาพภายในมังคุดโดย X-ray computed tomography และ NMR imaging
ชื่อเรื่อง :
การตรวจสอบคุณภาพของผลไม้โดยไม่ทำลายผล โครงการนำร่อง phaseที่ 2 : การประเมินความแก่อ่อนของทุเรียนและคุณภาพภายในมังคุดโดย X-ray computed tomography และ NMR imaging
ปี :
2543
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธงชัย ยันตรศรี
ผู้แต่งร่วม :
-

ธงชัย ยันตรศรี,ธงชัย ยันตรศรี..[และคนอื่นๆ]. 2543. การตรวจสอบคุณภาพของผลไม้โดยไม่ทำลายผล โครงการนำร่อง phaseที่ 2 : การประเมินความแก่อ่อนของทุเรียนและคุณภาพภายในมังคุดโดย X-ray computed tomography และ NMR imaging. [เชียงใหม่:สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่];

ธงชัย ยันตรศรี,ธงชัย ยันตรศรี..[และคนอื่นๆ]. (2543) การตรวจสอบคุณภาพของผลไม้โดยไม่ทำลายผล โครงการนำร่อง phaseที่ 2 : การประเมินความแก่อ่อนของทุเรียนและคุณภาพภายในมังคุดโดย X-ray computed tomography และ NMR imaging. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]:[เชียงใหม่.

ธงชัย ยันตรศรี,ธงชัย ยันตรศรี..[และคนอื่นๆ]. การตรวจสอบคุณภาพของผลไม้โดยไม่ทำลายผล โครงการนำร่อง phaseที่ 2 : การประเมินความแก่อ่อนของทุเรียนและคุณภาพภายในมังคุดโดย X-ray computed tomography และ NMR imaging. [เชียงใหม่:สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2543. Print.

ธงชัย ยันตรศรี,ธงชัย ยันตรศรี..[และคนอื่นๆ]. (2543) การตรวจสอบคุณภาพของผลไม้โดยไม่ทำลายผล โครงการนำร่อง phaseที่ 2 : การประเมินความแก่อ่อนของทุเรียนและคุณภาพภายในมังคุดโดย X-ray computed tomography และ NMR imaging. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]:[เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0