การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจประเมินการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจประเมินการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
ชื่อเรื่อง :
การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจประเมินการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล,รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล..[และคนอื่นๆ]. 2544. การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจประเมินการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ. นครปฐม:ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล,รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล..[และคนอื่นๆ]. (2544) การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจประเมินการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ. ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล,รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล..[และคนอื่นๆ]. การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจประเมินการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ. นครปฐม:ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, 2544. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล,รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล..[และคนอื่นๆ]. (2544) การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจประเมินการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ. ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0