การประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนบนท้องถนน (ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร)
การประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนบนท้องถนน (ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร)
ชื่อเรื่อง :
การประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนบนท้องถนน (ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร)
ปี :
2527
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กมลทิพย์ คติการ
ผู้แต่งร่วม :
-

กมลทิพย์ คติการ,กมลทิพย์ คติการ..[และคนอื่นๆ]. 2527. การประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนบนท้องถนน (ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กมลทิพย์ คติการ,กมลทิพย์ คติการ..[และคนอื่นๆ]. (2527) การประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนบนท้องถนน (ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร). มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กมลทิพย์ คติการ,กมลทิพย์ คติการ..[และคนอื่นๆ]. การประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนบนท้องถนน (ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กมลทิพย์ คติการ,กมลทิพย์ คติการ..[และคนอื่นๆ]. (2527) การประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนบนท้องถนน (ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร). มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0