การศึกษาสารฟีนอลิกและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ
การศึกษาสารฟีนอลิกและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาสารฟีนอลิกและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สายชล เกตุษา
ผู้แต่งร่วม :
โรเบิร์ต อี.พอล, อภิตา บุญศิริ

สายชล เกตุษา,อภิตา บุญศิริ. 2544. การศึกษาสารฟีนอลิกและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ. กรุงเทพฯ:คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สายชล เกตุษา,อภิตา บุญศิริ. (2544) การศึกษาสารฟีนอลิกและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

สายชล เกตุษา,อภิตา บุญศิริ. การศึกษาสารฟีนอลิกและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ. กรุงเทพฯ:คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544. Print.

สายชล เกตุษา,อภิตา บุญศิริ. (2544) การศึกษาสารฟีนอลิกและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0