การวิเคราะห์โครโมโซม Y แฮโปลไทป์ในเย้าและลาฮู ด้วยไมโครแซทเทลไลท์
การวิเคราะห์โครโมโซม Y แฮโปลไทป์ในเย้าและลาฮู ด้วยไมโครแซทเทลไลท์
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์โครโมโซม Y แฮโปลไทป์ในเย้าและลาฮู ด้วยไมโครแซทเทลไลท์
ปี :
2544
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สิริสุดา สุทธิสารากร
ผู้แต่งร่วม :
-

สิริสุดา สุทธิสารากร. 2544. การวิเคราะห์โครโมโซม Y แฮโปลไทป์ในเย้าและลาฮู ด้วยไมโครแซทเทลไลท์. สาขาวิชาชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

สิริสุดา สุทธิสารากร. (2544) การวิเคราะห์โครโมโซม Y แฮโปลไทป์ในเย้าและลาฮู ด้วยไมโครแซทเทลไลท์ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

สิริสุดา สุทธิสารากร. การวิเคราะห์โครโมโซม Y แฮโปลไทป์ในเย้าและลาฮู ด้วยไมโครแซทเทลไลท์. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.

สิริสุดา สุทธิสารากร. (2544) การวิเคราะห์โครโมโซม Y แฮโปลไทป์ในเย้าและลาฮู ด้วยไมโครแซทเทลไลท์ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0