ความเป็นจีนตามนิยามของผู้มีเชื้อสายจีนในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ความเป็นจีนตามนิยามของผู้มีเชื้อสายจีนในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อเรื่อง :
ความเป็นจีนตามนิยามของผู้มีเชื้อสายจีนในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
ผู้แต่งร่วม :
นิธิ เอียวศรีวงศ์

เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์. 2545. ความเป็นจีนตามนิยามของผู้มีเชื้อสายจีนในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์. (2545) ความเป็นจีนตามนิยามของผู้มีเชื้อสายจีนในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์. ความเป็นจีนตามนิยามของผู้มีเชื้อสายจีนในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.

เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์. (2545) ความเป็นจีนตามนิยามของผู้มีเชื้อสายจีนในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 8
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0