การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนทำสวนมะขามหวานในอำเภอเมือง จังหวัดเลย
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนทำสวนมะขามหวานในอำเภอเมือง จังหวัดเลย
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนทำสวนมะขามหวานในอำเภอเมือง จังหวัดเลย
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิทยา ไชยปัญหา
ผู้แต่งร่วม :
-

วิทยา ไชยปัญหา. 2545. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนทำสวนมะขามหวานในอำเภอเมือง จังหวัดเลย. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วิทยา ไชยปัญหา. (2545) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนทำสวนมะขามหวานในอำเภอเมือง จังหวัดเลย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วิทยา ไชยปัญหา. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนทำสวนมะขามหวานในอำเภอเมือง จังหวัดเลย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วิทยา ไชยปัญหา. (2545) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนทำสวนมะขามหวานในอำเภอเมือง จังหวัดเลย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0