แบบจำลองเศรษฐมิติสำหรับภาคการลงทุนของประเทศไทย
แบบจำลองเศรษฐมิติสำหรับภาคการลงทุนของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
แบบจำลองเศรษฐมิติสำหรับภาคการลงทุนของประเทศไทย
ปี :
2544
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ภคพงษ์ พุมอาภรณ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ภคพงษ์ พุมอาภรณ์. 2544. แบบจำลองเศรษฐมิติสำหรับภาคการลงทุนของประเทศไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ภคพงษ์ พุมอาภรณ์. (2544) แบบจำลองเศรษฐมิติสำหรับภาคการลงทุนของประเทศไทย . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

ภคพงษ์ พุมอาภรณ์. แบบจำลองเศรษฐมิติสำหรับภาคการลงทุนของประเทศไทย. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.

ภคพงษ์ พุมอาภรณ์. (2544) แบบจำลองเศรษฐมิติสำหรับภาคการลงทุนของประเทศไทย . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0