ผลกระทบของกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนต่อกฎหมายไทย : ศึกษากรณี สาขาการเงิน
ผลกระทบของกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนต่อกฎหมายไทย : ศึกษากรณี สาขาการเงิน
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนต่อกฎหมายไทย : ศึกษากรณี สาขาการเงิน
ปี :
2544
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ฉัตรชัย โชคธีรสวัสดิ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ฉัตรชัย โชคธีรสวัสดิ์. 2544. ผลกระทบของกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนต่อกฎหมายไทย : ศึกษากรณี สาขาการเงิน. สาขาวิชานิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ฉัตรชัย โชคธีรสวัสดิ์. (2544) ผลกระทบของกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนต่อกฎหมายไทย : ศึกษากรณี สาขาการเงิน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ฉัตรชัย โชคธีรสวัสดิ์. ผลกระทบของกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนต่อกฎหมายไทย : ศึกษากรณี สาขาการเงิน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

ฉัตรชัย โชคธีรสวัสดิ์. (2544) ผลกระทบของกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนต่อกฎหมายไทย : ศึกษากรณี สาขาการเงิน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS