ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี
ชื่อเรื่อง :
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี
ปี :
2544
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วรรณี ดีประชา
ผู้แต่งร่วม :
-

วรรณี ดีประชา. 2544. ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, สถาบันราชภัฏนครปฐม; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วรรณี ดีประชา. (2544) ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี . สถาบันราชภัฏนครปฐม/นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วรรณี ดีประชา. ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี. . นครปฐม:สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2544. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วรรณี ดีประชา. (2544) ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนเอกชนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี . สถาบันราชภัฏนครปฐม/นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0