แนวทางการปรับปรุงอาคารเรือนกระจก เพื่อปรับอุณหภูมิภายใน โดยไม่ใช้ระบบปรับอากาศ กรณีศึกษา : อาคารเรือนกระจกที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย
แนวทางการปรับปรุงอาคารเรือนกระจก เพื่อปรับอุณหภูมิภายใน โดยไม่ใช้ระบบปรับอากาศ กรณีศึกษา : อาคารเรือนกระจกที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการปรับปรุงอาคารเรือนกระจก เพื่อปรับอุณหภูมิภายใน โดยไม่ใช้ระบบปรับอากาศ กรณีศึกษา : อาคารเรือนกระจกที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย
ปี :
2544
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สรชาญ กันกา
ผู้แต่งร่วม :
-

สรชาญ กันกา. 2544. แนวทางการปรับปรุงอาคารเรือนกระจก เพื่อปรับอุณหภูมิภายใน โดยไม่ใช้ระบบปรับอากาศ กรณีศึกษา : อาคารเรือนกระจกที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สรชาญ กันกา. (2544) แนวทางการปรับปรุงอาคารเรือนกระจก เพื่อปรับอุณหภูมิภายใน โดยไม่ใช้ระบบปรับอากาศ กรณีศึกษา : อาคารเรือนกระจกที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สรชาญ กันกา. แนวทางการปรับปรุงอาคารเรือนกระจก เพื่อปรับอุณหภูมิภายใน โดยไม่ใช้ระบบปรับอากาศ กรณีศึกษา : อาคารเรือนกระจกที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สรชาญ กันกา. (2544) แนวทางการปรับปรุงอาคารเรือนกระจก เพื่อปรับอุณหภูมิภายใน โดยไม่ใช้ระบบปรับอากาศ กรณีศึกษา : อาคารเรือนกระจกที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0