ผลการสำรวจปลาทูน่าในทะเลนอกน่านน้ำไทย โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล" ระหว่างปี 2538-2540
ผลการสำรวจปลาทูน่าในทะเลนอกน่านน้ำไทย โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล" ระหว่างปี 2538-2540
ชื่อเรื่อง :
ผลการสำรวจปลาทูน่าในทะเลนอกน่านน้ำไทย โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล" ระหว่างปี 2538-2540
ปี :
2541
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อาภา สมสถาน
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อาภา สมสถาน. 2541. ผลการสำรวจปลาทูน่าในทะเลนอกน่านน้ำไทย โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล" ระหว่างปี 2538-2540. สมุทรปราการ:กรมประมง;

อาภา สมสถาน. (2541) ผลการสำรวจปลาทูน่าในทะเลนอกน่านน้ำไทย โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล" ระหว่างปี 2538-2540. กรมประมง:สมุทรปราการ.

อาภา สมสถาน. ผลการสำรวจปลาทูน่าในทะเลนอกน่านน้ำไทย โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล" ระหว่างปี 2538-2540. สมุทรปราการ:กรมประมง, 2541. Print.

อาภา สมสถาน. (2541) ผลการสำรวจปลาทูน่าในทะเลนอกน่านน้ำไทย โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล" ระหว่างปี 2538-2540. กรมประมง:สมุทรปราการ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 12
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 12
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0