การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียด้วยเครื่องมือเบ็ดราว ระหว่างปี พ.ศ.2541-2542
การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียด้วยเครื่องมือเบ็ดราว ระหว่างปี พ.ศ.2541-2542
ชื่อเรื่อง :
การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียด้วยเครื่องมือเบ็ดราว ระหว่างปี พ.ศ.2541-2542
ปี :
2543
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ไพเราะ เคาศิริกุล
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ไพเราะ เคาศิริกุล. 2543. การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียด้วยเครื่องมือเบ็ดราว ระหว่างปี พ.ศ.2541-2542. สมุทรปราการ:กรมประมง;

ไพเราะ เคาศิริกุล. (2543) การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียด้วยเครื่องมือเบ็ดราว ระหว่างปี พ.ศ.2541-2542. กรมประมง:สมุทรปราการ.

ไพเราะ เคาศิริกุล. การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียด้วยเครื่องมือเบ็ดราว ระหว่างปี พ.ศ.2541-2542. สมุทรปราการ:กรมประมง, 2543. Print.

ไพเราะ เคาศิริกุล. (2543) การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียด้วยเครื่องมือเบ็ดราว ระหว่างปี พ.ศ.2541-2542. กรมประมง:สมุทรปราการ.