ชนิดและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนในแหล่งสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าในทะเลอันดามัน
ชนิดและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนในแหล่งสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าในทะเลอันดามัน
ชื่อเรื่อง :
ชนิดและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนในแหล่งสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าในทะเลอันดามัน
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
ผู้แต่งร่วม :
เริงชัย สุจิตโตสกุล, ไพโรจน์ ช่วยวงศ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ. 2544. ชนิดและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนในแหล่งสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าในทะเลอันดามัน. สมุทรปราการ:กรมประมง;

ภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ. (2544) ชนิดและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนในแหล่งสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าในทะเลอันดามัน. กรมประมง:สมุทรปราการ.

ภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ. ชนิดและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนในแหล่งสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าในทะเลอันดามัน. สมุทรปราการ:กรมประมง, 2544. Print.

ภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ. (2544) ชนิดและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนในแหล่งสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าในทะเลอันดามัน. กรมประมง:สมุทรปราการ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 11
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0