การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าบริเวณทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย ปี 2541 โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล"
การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าบริเวณทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย ปี 2541 โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล"
ชื่อเรื่อง :
การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าบริเวณทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย ปี 2541 โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล"
ปี :
2542
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วีระ โภคาพันธ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วีระ โภคาพันธ์. 2542. การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าบริเวณทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย ปี 2541 โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล". สมุทรปราการ:กรมประมง;

วีระ โภคาพันธ์. (2542) การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าบริเวณทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย ปี 2541 โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล". กรมประมง:สมุทรปราการ.

วีระ โภคาพันธ์. การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าบริเวณทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย ปี 2541 โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล". สมุทรปราการ:กรมประมง, 2542. Print.

วีระ โภคาพันธ์. (2542) การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าบริเวณทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย ปี 2541 โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล". กรมประมง:สมุทรปราการ.