การสำรวจประมงจับปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก ปี 2538 โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล"
การสำรวจประมงจับปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก ปี 2538 โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล"
ชื่อเรื่อง :
การสำรวจประมงจับปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก ปี 2538 โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล"
ปี :
2542
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธรรมศักดิ์ โปรียานนท์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธรรมศักดิ์ โปรียานนท์. 2542. การสำรวจประมงจับปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก ปี 2538 โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล". สมุทรปราการ:กรมประมง;

ธรรมศักดิ์ โปรียานนท์. (2542) การสำรวจประมงจับปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก ปี 2538 โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล". กรมประมง:สมุทรปราการ.

ธรรมศักดิ์ โปรียานนท์. การสำรวจประมงจับปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก ปี 2538 โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล". สมุทรปราการ:กรมประมง, 2542. Print.

ธรรมศักดิ์ โปรียานนท์. (2542) การสำรวจประมงจับปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก ปี 2538 โดยเรือสำรวจประมง "มหิดล". กรมประมง:สมุทรปราการ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0