การทดลองทำการประมงอวนล้อมปลาทูน่าร่วมกับชาวประมง
การทดลองทำการประมงอวนล้อมปลาทูน่าร่วมกับชาวประมง
ชื่อเรื่อง :
การทดลองทำการประมงอวนล้อมปลาทูน่าร่วมกับชาวประมง
ปี :
2540
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วีระ โภคาพันธ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วีระ โภคาพันธ์. 2540. การทดลองทำการประมงอวนล้อมปลาทูน่าร่วมกับชาวประมง. สมุทรปราการ:กรมประมง;

วีระ โภคาพันธ์. (2540) การทดลองทำการประมงอวนล้อมปลาทูน่าร่วมกับชาวประมง. กรมประมง:สมุทรปราการ.

วีระ โภคาพันธ์. การทดลองทำการประมงอวนล้อมปลาทูน่าร่วมกับชาวประมง. สมุทรปราการ:กรมประมง, 2540. Print.

วีระ โภคาพันธ์. (2540) การทดลองทำการประมงอวนล้อมปลาทูน่าร่วมกับชาวประมง. กรมประมง:สมุทรปราการ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 18
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 15
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0