ความไวของไก่อายุต่างๆ ที่ได้รับเชื้อ พลาสโมเดียม กัลลินาเซียม และการรักษาด้วยยา อาทิซูเนต คลอโรควิน ด๊อกซีไซคลิน ไพรมาควินและอาทิซูเนต ร่วมกับไพรมาควิน
ความไวของไก่อายุต่างๆ ที่ได้รับเชื้อ พลาสโมเดียม กัลลินาเซียม และการรักษาด้วยยา อาทิซูเนต คลอโรควิน ด๊อกซีไซคลิน ไพรมาควินและอาทิซูเนต ร่วมกับไพรมาควิน
ชื่อเรื่อง :
ความไวของไก่อายุต่างๆ ที่ได้รับเชื้อ พลาสโมเดียม กัลลินาเซียม และการรักษาด้วยยา อาทิซูเนต คลอโรควิน ด๊อกซีไซคลิน ไพรมาควินและอาทิซูเนต ร่วมกับไพรมาควิน
ปี :
2544
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ดำเนิน เสาะสืบงาม
ผู้แต่งร่วม :
-

ดำเนิน เสาะสืบงาม. 2544. ความไวของไก่อายุต่างๆ ที่ได้รับเชื้อ พลาสโมเดียม กัลลินาเซียม และการรักษาด้วยยา อาทิซูเนต คลอโรควิน ด๊อกซีไซคลิน ไพรมาควินและอาทิซูเนต ร่วมกับไพรมาควิน. สาขาวิชาอายุรศาสตร์สัตว์ปีก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ดำเนิน เสาะสืบงาม. (2544) ความไวของไก่อายุต่างๆ ที่ได้รับเชื้อ พลาสโมเดียม กัลลินาเซียม และการรักษาด้วยยา อาทิซูเนต คลอโรควิน ด๊อกซีไซคลิน ไพรมาควินและอาทิซูเนต ร่วมกับไพรมาควิน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ดำเนิน เสาะสืบงาม. ความไวของไก่อายุต่างๆ ที่ได้รับเชื้อ พลาสโมเดียม กัลลินาเซียม และการรักษาด้วยยา อาทิซูเนต คลอโรควิน ด๊อกซีไซคลิน ไพรมาควินและอาทิซูเนต ร่วมกับไพรมาควิน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

ดำเนิน เสาะสืบงาม. (2544) ความไวของไก่อายุต่างๆ ที่ได้รับเชื้อ พลาสโมเดียม กัลลินาเซียม และการรักษาด้วยยา อาทิซูเนต คลอโรควิน ด๊อกซีไซคลิน ไพรมาควินและอาทิซูเนต ร่วมกับไพรมาควิน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0