ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ชื่อเรื่อง :
ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธีรารัตน์ แทนขำ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธีรารัตน์ แทนขำ. 2544. ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์. สมุทรปราการ:โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธีรารัตน์ แทนขำ. (2544) ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์:สมุทรปราการ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธีรารัตน์ แทนขำ. ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์. สมุทรปราการ:โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์, 2544. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธีรารัตน์ แทนขำ. (2544) ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์:สมุทรปราการ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0