การผลิตแป้งอะคริลาไมด์เพื่อเป็นสารช่วยแตกตัวในตำรับยาเม็ด
การผลิตแป้งอะคริลาไมด์เพื่อเป็นสารช่วยแตกตัวในตำรับยาเม็ด
ชื่อเรื่อง :
การผลิตแป้งอะคริลาไมด์เพื่อเป็นสารช่วยแตกตัวในตำรับยาเม็ด
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อนงค์ วิศวรุ่งโรจน์
ผู้แต่งร่วม :
-

อนงค์ วิศวรุ่งโรจน์. 2545. การผลิตแป้งอะคริลาไมด์เพื่อเป็นสารช่วยแตกตัวในตำรับยาเม็ด. พิษณุโลก:ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท มหาวิทยาลัยนเรศวร;

อนงค์ วิศวรุ่งโรจน์. (2545) การผลิตแป้งอะคริลาไมด์เพื่อเป็นสารช่วยแตกตัวในตำรับยาเม็ด. ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

อนงค์ วิศวรุ่งโรจน์. การผลิตแป้งอะคริลาไมด์เพื่อเป็นสารช่วยแตกตัวในตำรับยาเม็ด. พิษณุโลก:ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545. Print.

อนงค์ วิศวรุ่งโรจน์. (2545) การผลิตแป้งอะคริลาไมด์เพื่อเป็นสารช่วยแตกตัวในตำรับยาเม็ด. ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0