ปัญหาและการเตรียมความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรโปรแกรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง เพื่อรองรับระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ปัญหาและการเตรียมความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรโปรแกรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง เพื่อรองรับระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ชื่อเรื่อง :
ปัญหาและการเตรียมความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรโปรแกรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง เพื่อรองรับระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุมาภรณ์ คงอุไร
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อุมาภรณ์ คงอุไร. 2544. ปัญหาและการเตรียมความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรโปรแกรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง เพื่อรองรับระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา. ลำปาง:วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อุมาภรณ์ คงอุไร. (2544) ปัญหาและการเตรียมความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรโปรแกรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง เพื่อรองรับระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา. วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง:ลำปาง. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อุมาภรณ์ คงอุไร. ปัญหาและการเตรียมความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรโปรแกรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง เพื่อรองรับระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา. ลำปาง:วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง, 2544. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อุมาภรณ์ คงอุไร. (2544) ปัญหาและการเตรียมความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรโปรแกรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง เพื่อรองรับระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา. วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง:ลำปาง. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=