การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟข้าวโพดหวานโดยใช้พันธุ์ต้านทานร่วมกับพืชสมุนไพร
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟข้าวโพดหวานโดยใช้พันธุ์ต้านทานร่วมกับพืชสมุนไพร
ชื่อเรื่อง :
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟข้าวโพดหวานโดยใช้พันธุ์ต้านทานร่วมกับพืชสมุนไพร
ปี :
2543
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
แสงแข น้าวานิช
ผู้แต่งร่วม :
องอาจ หาญชาญเลิศ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

แสงแข น้าวานิช. 2543. การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟข้าวโพดหวานโดยใช้พันธุ์ต้านทานร่วมกับพืชสมุนไพร. กรุงเทพฯ:สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์;

แสงแข น้าวานิช. (2543) การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟข้าวโพดหวานโดยใช้พันธุ์ต้านทานร่วมกับพืชสมุนไพร. สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์:กรุงเทพฯ.

แสงแข น้าวานิช. การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟข้าวโพดหวานโดยใช้พันธุ์ต้านทานร่วมกับพืชสมุนไพร. กรุงเทพฯ:สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์, 2543. Print.

แสงแข น้าวานิช. (2543) การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟข้าวโพดหวานโดยใช้พันธุ์ต้านทานร่วมกับพืชสมุนไพร. สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0