ความต้านทานข้ามของสารกำจัดวัชพืชในพืชปลูก
ความต้านทานข้ามของสารกำจัดวัชพืชในพืชปลูก
ชื่อเรื่อง :
ความต้านทานข้ามของสารกำจัดวัชพืชในพืชปลูก
ปี :
2542
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทศพล พรพรหม
ผู้แต่งร่วม :
ศรีสม สุรวัฒนานนท์, ปัณรสี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ทศพล พรพรหม and others. 2542. ความต้านทานข้ามของสารกำจัดวัชพืชในพืชปลูก. นครปฐม:ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน;

ทศพล พรพรหม and others. (2542) ความต้านทานข้ามของสารกำจัดวัชพืชในพืชปลูก. ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม.

ทศพล พรพรหม and others. ความต้านทานข้ามของสารกำจัดวัชพืชในพืชปลูก. นครปฐม:ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2542. Print.

ทศพล พรพรหม and others. (2542) ความต้านทานข้ามของสารกำจัดวัชพืชในพืชปลูก. ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0