พฤติกรรมผู้บริโภคข้าวกล้อง ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ.2545
พฤติกรรมผู้บริโภคข้าวกล้อง ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ.2545
ชื่อเรื่อง :
พฤติกรรมผู้บริโภคข้าวกล้อง ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ.2545
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศศิธร วัฒนสันติพงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศศิธร วัฒนสันติพงศ์. 2545. พฤติกรรมผู้บริโภคข้าวกล้อง ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ.2545. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ศศิธร วัฒนสันติพงศ์. (2545) พฤติกรรมผู้บริโภคข้าวกล้อง ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ.2545. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

ศศิธร วัฒนสันติพงศ์. พฤติกรรมผู้บริโภคข้าวกล้อง ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ.2545. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.

ศศิธร วัฒนสันติพงศ์. (2545) พฤติกรรมผู้บริโภคข้าวกล้อง ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ.2545. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
พฤติกรรมผู้บริโภค
อดุลย์ จาตุรงคกุล