การทดสอบความเป็นพิษของน้ำสกัดใบรางจืด [Thunbergia laurifolia Linn.] ในหนูขาว
การทดสอบความเป็นพิษของน้ำสกัดใบรางจืด [Thunbergia laurifolia Linn.] ในหนูขาว
ชื่อเรื่อง :
การทดสอบความเป็นพิษของน้ำสกัดใบรางจืด [Thunbergia laurifolia Linn.] ในหนูขาว
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิรวรรณ วิสิฐพงศ์พันธ์
ผู้แต่งร่วม :
-

วิรวรรณ วิสิฐพงศ์พันธ์. 2545. การทดสอบความเป็นพิษของน้ำสกัดใบรางจืด [Thunbergia laurifolia Linn.] ในหนูขาว. สาขาวิชาพิษวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วิรวรรณ วิสิฐพงศ์พันธ์. (2545) การทดสอบความเป็นพิษของน้ำสกัดใบรางจืด [Thunbergia laurifolia Linn.] ในหนูขาว . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วิรวรรณ วิสิฐพงศ์พันธ์. การทดสอบความเป็นพิษของน้ำสกัดใบรางจืด [Thunbergia laurifolia Linn.] ในหนูขาว. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วิรวรรณ วิสิฐพงศ์พันธ์. (2545) การทดสอบความเป็นพิษของน้ำสกัดใบรางจืด [Thunbergia laurifolia Linn.] ในหนูขาว . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 11
Full-Text :
 26
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 21
วิชาการ :
 15
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0