อิทธิพลของโซเดียมคลอไรด์ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของถั่วพืชอาหารสัตว์
อิทธิพลของโซเดียมคลอไรด์ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของถั่วพืชอาหารสัตว์
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลของโซเดียมคลอไรด์ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของถั่วพืชอาหารสัตว์
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นฤพล ทีโพนทัน
ผู้แต่งร่วม :
-

นฤพล ทีโพนทัน. 2534. อิทธิพลของโซเดียมคลอไรด์ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของถั่วพืชอาหารสัตว์. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นฤพล ทีโพนทัน. (2534) อิทธิพลของโซเดียมคลอไรด์ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของถั่วพืชอาหารสัตว์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นฤพล ทีโพนทัน. อิทธิพลของโซเดียมคลอไรด์ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของถั่วพืชอาหารสัตว์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นฤพล ทีโพนทัน. (2534) อิทธิพลของโซเดียมคลอไรด์ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของถั่วพืชอาหารสัตว์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0