ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทย
ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทย
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ภาสวรา อภิมุขวรสกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

ภาสวรา อภิมุขวรสกุล. 2545. ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทย. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ภาสวรา อภิมุขวรสกุล. (2545) ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ภาสวรา อภิมุขวรสกุล. ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

ภาสวรา อภิมุขวรสกุล. (2545) ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0