การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อเตรียม "ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา
การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อเตรียม "ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อเตรียม "ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เรณู คุปตัษเฐียร
ผู้แต่งร่วม :
-

เรณู คุปตัษเฐียร,เรณู คุปตัษเฐียร..[และคนอื่นๆ]. 2545. การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อเตรียม "ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา. ขอนแก่น:โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เรณู คุปตัษเฐียร,เรณู คุปตัษเฐียร..[และคนอื่นๆ]. (2545) การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อเตรียม "ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เรณู คุปตัษเฐียร,เรณู คุปตัษเฐียร..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อเตรียม "ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา. ขอนแก่น:โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2545. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เรณู คุปตัษเฐียร,เรณู คุปตัษเฐียร..[และคนอื่นๆ]. (2545) การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อเตรียม "ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0