อิทธิพลของแป้ง สภาวะการฆ่าเชื้อ เอนไซม์และภาชนะบรรจุที่มีต่อคุณภาพของลูกชิ้นปลา
อิทธิพลของแป้ง สภาวะการฆ่าเชื้อ เอนไซม์และภาชนะบรรจุที่มีต่อคุณภาพของลูกชิ้นปลา
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลของแป้ง สภาวะการฆ่าเชื้อ เอนไซม์และภาชนะบรรจุที่มีต่อคุณภาพของลูกชิ้นปลา
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เกรียงศักดิ์ บรรลือ
ผู้แต่งร่วม :
-

เกรียงศักดิ์ บรรลือ. 2545. อิทธิพลของแป้ง สภาวะการฆ่าเชื้อ เอนไซม์และภาชนะบรรจุที่มีต่อคุณภาพของลูกชิ้นปลา. สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เกรียงศักดิ์ บรรลือ. (2545) อิทธิพลของแป้ง สภาวะการฆ่าเชื้อ เอนไซม์และภาชนะบรรจุที่มีต่อคุณภาพของลูกชิ้นปลา . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เกรียงศักดิ์ บรรลือ. อิทธิพลของแป้ง สภาวะการฆ่าเชื้อ เอนไซม์และภาชนะบรรจุที่มีต่อคุณภาพของลูกชิ้นปลา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เกรียงศักดิ์ บรรลือ. (2545) อิทธิพลของแป้ง สภาวะการฆ่าเชื้อ เอนไซม์และภาชนะบรรจุที่มีต่อคุณภาพของลูกชิ้นปลา . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1