ความพร้อมที่มีต่อประสิทธิผลในการเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความพร้อมที่มีต่อประสิทธิผลในการเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อเรื่อง :
ความพร้อมที่มีต่อประสิทธิผลในการเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อัจฉราฉวี หาสุณหะ
ผู้แต่งร่วม :
-

อัจฉราฉวี หาสุณหะ. 2545. ความพร้อมที่มีต่อประสิทธิผลในการเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. สาขาวิชาพัฒนาสังคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

อัจฉราฉวี หาสุณหะ. (2545) ความพร้อมที่มีต่อประสิทธิผลในการเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

อัจฉราฉวี หาสุณหะ. ความพร้อมที่มีต่อประสิทธิผลในการเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

อัจฉราฉวี หาสุณหะ. (2545) ความพร้อมที่มีต่อประสิทธิผลในการเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS