สมดุลการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนด้วยถ่านดูดซับจากกะลามะพร้าวที่ต้มในสารละลายกรดซัลฟิวริก
สมดุลการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนด้วยถ่านดูดซับจากกะลามะพร้าวที่ต้มในสารละลายกรดซัลฟิวริก
ชื่อเรื่อง :
สมดุลการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนด้วยถ่านดูดซับจากกะลามะพร้าวที่ต้มในสารละลายกรดซัลฟิวริก
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อารีญา บุญเกลี้ยง
ผู้แต่งร่วม :
-

อารีญา บุญเกลี้ยง. 2545. สมดุลการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนด้วยถ่านดูดซับจากกะลามะพร้าวที่ต้มในสารละลายกรดซัลฟิวริก. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อารีญา บุญเกลี้ยง. (2545) สมดุลการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนด้วยถ่านดูดซับจากกะลามะพร้าวที่ต้มในสารละลายกรดซัลฟิวริก . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อารีญา บุญเกลี้ยง. สมดุลการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนด้วยถ่านดูดซับจากกะลามะพร้าวที่ต้มในสารละลายกรดซัลฟิวริก. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

อารีญา บุญเกลี้ยง. (2545) สมดุลการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนด้วยถ่านดูดซับจากกะลามะพร้าวที่ต้มในสารละลายกรดซัลฟิวริก . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.