การศึกษาโรคราสนิม [rust] ของข้าวโพดที่เกิดจากเชื้อรา Puccinia polysora Underw
การศึกษาโรคราสนิม [rust] ของข้าวโพดที่เกิดจากเชื้อรา Puccinia polysora Underw
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาโรคราสนิม [rust] ของข้าวโพดที่เกิดจากเชื้อรา Puccinia polysora Underw
ปี :
2540
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธรรมศักดิ์ สมมาตย์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธรรมศักดิ์ สมมาตย์. 2540. การศึกษาโรคราสนิม [rust] ของข้าวโพดที่เกิดจากเชื้อรา Puccinia polysora Underw. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธรรมศักดิ์ สมมาตย์. (2540) การศึกษาโรคราสนิม [rust] ของข้าวโพดที่เกิดจากเชื้อรา Puccinia polysora Underw. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธรรมศักดิ์ สมมาตย์. การศึกษาโรคราสนิม [rust] ของข้าวโพดที่เกิดจากเชื้อรา Puccinia polysora Underw. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธรรมศักดิ์ สมมาตย์. (2540) การศึกษาโรคราสนิม [rust] ของข้าวโพดที่เกิดจากเชื้อรา Puccinia polysora Underw. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 11
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1