การแยกสกัดและศึกษาสมบัติของเอนไซม์ดีเอ็นเอเฮลิเคส จากเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่ม
การแยกสกัดและศึกษาสมบัติของเอนไซม์ดีเอ็นเอเฮลิเคส จากเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่ม
ชื่อเรื่อง :
การแยกสกัดและศึกษาสมบัติของเอนไซม์ดีเอ็นเอเฮลิเคส จากเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่ม
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พรทิพย์ เพ็ชรมิตร
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

พรทิพย์ เพ็ชรมิตร. 2545. การแยกสกัดและศึกษาสมบัติของเอนไซม์ดีเอ็นเอเฮลิเคส จากเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่ม. กรุงเทพฯ:ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2002.2

พรทิพย์ เพ็ชรมิตร. (2545) การแยกสกัดและศึกษาสมบัติของเอนไซม์ดีเอ็นเอเฮลิเคส จากเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่ม. ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2002.2

พรทิพย์ เพ็ชรมิตร. การแยกสกัดและศึกษาสมบัติของเอนไซม์ดีเอ็นเอเฮลิเคส จากเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่ม. กรุงเทพฯ:ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2002.2

พรทิพย์ เพ็ชรมิตร. (2545) การแยกสกัดและศึกษาสมบัติของเอนไซม์ดีเอ็นเอเฮลิเคส จากเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารั่ม. ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2002.2

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0