การขจัดพิษของสารจากกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica Airy Shaw & Suvatabandhu) โดยรางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.)
การขจัดพิษของสารจากกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica Airy Shaw & Suvatabandhu) โดยรางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.)
ชื่อเรื่อง :
การขจัดพิษของสารจากกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica Airy Shaw & Suvatabandhu) โดยรางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.)
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กนกพร แสนเพชร
ผู้แต่งร่วม :
-

กนกพร แสนเพชร,กนกพร แสนเพชร..[และคนอื่นๆ]. 2545. การขจัดพิษของสารจากกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica Airy Shaw & Suvatabandhu) โดยรางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.). เชียงใหม่:ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กนกพร แสนเพชร,กนกพร แสนเพชร..[และคนอื่นๆ]. (2545) การขจัดพิษของสารจากกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica Airy Shaw & Suvatabandhu) โดยรางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.). ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กนกพร แสนเพชร,กนกพร แสนเพชร..[และคนอื่นๆ]. การขจัดพิษของสารจากกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica Airy Shaw & Suvatabandhu) โดยรางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.). เชียงใหม่:ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กนกพร แสนเพชร,กนกพร แสนเพชร..[และคนอื่นๆ]. (2545) การขจัดพิษของสารจากกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica Airy Shaw & Suvatabandhu) โดยรางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.). ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0