การปรับโครงสร้างองค์การของภาคธุรกิจในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาบริษัท TPI
การปรับโครงสร้างองค์การของภาคธุรกิจในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาบริษัท TPI
ชื่อเรื่อง :
การปรับโครงสร้างองค์การของภาคธุรกิจในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาบริษัท TPI
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จักรพงษ์ กลีบมะลิ
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จักรพงษ์ กลีบมะลิ. 2545. การปรับโครงสร้างองค์การของภาคธุรกิจในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาบริษัท TPI. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2002.160

จักรพงษ์ กลีบมะลิ. (2545) การปรับโครงสร้างองค์การของภาคธุรกิจในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาบริษัท TPI. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2002.160

จักรพงษ์ กลีบมะลิ. การปรับโครงสร้างองค์การของภาคธุรกิจในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาบริษัท TPI. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2002.160

จักรพงษ์ กลีบมะลิ. (2545) การปรับโครงสร้างองค์การของภาคธุรกิจในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาบริษัท TPI. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2002.160

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0