ความพร้อมในการรับโอนอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น : กรณีศึกษาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลมาบป่า จังหวัดระยอง
ความพร้อมในการรับโอนอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น : กรณีศึกษาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลมาบป่า จังหวัดระยอง
ชื่อเรื่อง :
ความพร้อมในการรับโอนอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น : กรณีศึกษาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลมาบป่า จังหวัดระยอง
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นัยนา จุ่งพิวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นัยนา จุ่งพิวัฒน์. 2545. ความพร้อมในการรับโอนอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น : กรณีศึกษาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลมาบป่า จังหวัดระยอง. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2002.44

นัยนา จุ่งพิวัฒน์. (2545) ความพร้อมในการรับโอนอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น : กรณีศึกษาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลมาบป่า จังหวัดระยอง. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2002.44

นัยนา จุ่งพิวัฒน์. ความพร้อมในการรับโอนอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น : กรณีศึกษาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลมาบป่า จังหวัดระยอง. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2002.44

นัยนา จุ่งพิวัฒน์. (2545) ความพร้อมในการรับโอนอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น : กรณีศึกษาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลมาบป่า จังหวัดระยอง. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2002.44

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0