ชนิด ปริมาณ และการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารบางชนิด
ชนิด ปริมาณ และการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารบางชนิด
ชื่อเรื่อง :
ชนิด ปริมาณ และการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารบางชนิด
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณัชพัฒน์ สุขใส
ผู้แต่งร่วม :
-

ณัชพัฒน์ สุขใส. 2546. ชนิด ปริมาณ และการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารบางชนิด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ณัชพัฒน์ สุขใส. (2546) ชนิด ปริมาณ และการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารบางชนิด . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ณัชพัฒน์ สุขใส. ชนิด ปริมาณ และการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารบางชนิด. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ณัชพัฒน์ สุขใส. (2546) ชนิด ปริมาณ และการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารบางชนิด . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=