ความสัมพันธ์ระหว่างการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์กับการตรึงไนโตรเจนในถั่วเหลือง
ความสัมพันธ์ระหว่างการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์กับการตรึงไนโตรเจนในถั่วเหลือง
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์กับการตรึงไนโตรเจนในถั่วเหลือง
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิตยา คอนสาร
ผู้แต่งร่วม :
-

นิตยา คอนสาร. 2532. ความสัมพันธ์ระหว่างการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์กับการตรึงไนโตรเจนในถั่วเหลือง. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

นิตยา คอนสาร. (2532) ความสัมพันธ์ระหว่างการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์กับการตรึงไนโตรเจนในถั่วเหลือง . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

นิตยา คอนสาร. ความสัมพันธ์ระหว่างการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์กับการตรึงไนโตรเจนในถั่วเหลือง. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2532.

นิตยา คอนสาร. (2532) ความสัมพันธ์ระหว่างการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์กับการตรึงไนโตรเจนในถั่วเหลือง . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0