สภาพและปัญหาในการประสานการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา : กรณีศึกษา การประสานงานระหว่างกองคลังและหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สภาพและปัญหาในการประสานการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา : กรณีศึกษา การประสานงานระหว่างกองคลังและหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง :
สภาพและปัญหาในการประสานการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา : กรณีศึกษา การประสานงานระหว่างกองคลังและหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ภูมิอุษา ชาลีพรหม
ผู้แต่งร่วม :
-

ภูมิอุษา ชาลีพรหม. 2546. สภาพและปัญหาในการประสานการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา : กรณีศึกษา การประสานงานระหว่างกองคลังและหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ภูมิอุษา ชาลีพรหม. (2546) สภาพและปัญหาในการประสานการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา : กรณีศึกษา การประสานงานระหว่างกองคลังและหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ภูมิอุษา ชาลีพรหม. สภาพและปัญหาในการประสานการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา : กรณีศึกษา การประสานงานระหว่างกองคลังและหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ภูมิอุษา ชาลีพรหม. (2546) สภาพและปัญหาในการประสานการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา : กรณีศึกษา การประสานงานระหว่างกองคลังและหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
กฎหมายไทย
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา