การศึกษาโครงสร้างสินเชื่อและปัจจัยที่มีผลต่อการให้สินเชื่อเพื่อการเคหะ : กรณีของธนาคารอาคารสงเคราะห์
การศึกษาโครงสร้างสินเชื่อและปัจจัยที่มีผลต่อการให้สินเชื่อเพื่อการเคหะ : กรณีของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาโครงสร้างสินเชื่อและปัจจัยที่มีผลต่อการให้สินเชื่อเพื่อการเคหะ : กรณีของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิตยา ตรีสุทธาชีพ
ผู้แต่งร่วม :
-

นิตยา ตรีสุทธาชีพ. 2532. การศึกษาโครงสร้างสินเชื่อและปัจจัยที่มีผลต่อการให้สินเชื่อเพื่อการเคหะ : กรณีของธนาคารอาคารสงเคราะห์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

นิตยา ตรีสุทธาชีพ. (2532) การศึกษาโครงสร้างสินเชื่อและปัจจัยที่มีผลต่อการให้สินเชื่อเพื่อการเคหะ : กรณีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

นิตยา ตรีสุทธาชีพ. การศึกษาโครงสร้างสินเชื่อและปัจจัยที่มีผลต่อการให้สินเชื่อเพื่อการเคหะ : กรณีของธนาคารอาคารสงเคราะห์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.

นิตยา ตรีสุทธาชีพ. (2532) การศึกษาโครงสร้างสินเชื่อและปัจจัยที่มีผลต่อการให้สินเชื่อเพื่อการเคหะ : กรณีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.