การศึกษาการจัดจำแนกสายพันธุ์ และการแพร่กระจายของแมลงเบียน (ศัตรูแมลงวันผลไม้) ชนิด Diachasmimorpha longicaudata กับพันธุ์ใกล้ชิดต่างๆ ในประเทศไทย
การศึกษาการจัดจำแนกสายพันธุ์ และการแพร่กระจายของแมลงเบียน (ศัตรูแมลงวันผลไม้) ชนิด Diachasmimorpha longicaudata กับพันธุ์ใกล้ชิดต่างๆ ในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการจัดจำแนกสายพันธุ์ และการแพร่กระจายของแมลงเบียน (ศัตรูแมลงวันผลไม้) ชนิด Diachasmimorpha longicaudata กับพันธุ์ใกล้ชิดต่างๆ ในประเทศไทย
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สังวรณ์ กิจทาวี
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

สังวรณ์ กิจทาวี. 2545. การศึกษาการจัดจำแนกสายพันธุ์ และการแพร่กระจายของแมลงเบียน (ศัตรูแมลงวันผลไม้) ชนิด Diachasmimorpha longicaudata กับพันธุ์ใกล้ชิดต่างๆ ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2002.5

สังวรณ์ กิจทาวี. (2545) การศึกษาการจัดจำแนกสายพันธุ์ และการแพร่กระจายของแมลงเบียน (ศัตรูแมลงวันผลไม้) ชนิด Diachasmimorpha longicaudata กับพันธุ์ใกล้ชิดต่างๆ ในประเทศไทย. ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2002.5

สังวรณ์ กิจทาวี. การศึกษาการจัดจำแนกสายพันธุ์ และการแพร่กระจายของแมลงเบียน (ศัตรูแมลงวันผลไม้) ชนิด Diachasmimorpha longicaudata กับพันธุ์ใกล้ชิดต่างๆ ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2002.5

สังวรณ์ กิจทาวี. (2545) การศึกษาการจัดจำแนกสายพันธุ์ และการแพร่กระจายของแมลงเบียน (ศัตรูแมลงวันผลไม้) ชนิด Diachasmimorpha longicaudata กับพันธุ์ใกล้ชิดต่างๆ ในประเทศไทย. ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2002.5

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0