พลวัตของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในชีวิตครอบครัวและบทบาททางเพศสภาพของผู้หญิงอิวเมี่ยน (เย้า) ภายใต้ผลกระทบของการพัฒนา
พลวัตของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในชีวิตครอบครัวและบทบาททางเพศสภาพของผู้หญิงอิวเมี่ยน (เย้า) ภายใต้ผลกระทบของการพัฒนา
ชื่อเรื่อง :
พลวัตของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในชีวิตครอบครัวและบทบาททางเพศสภาพของผู้หญิงอิวเมี่ยน (เย้า) ภายใต้ผลกระทบของการพัฒนา
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
ผู้แต่งร่วม :
-

วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์. 2545. พลวัตของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในชีวิตครอบครัวและบทบาททางเพศสภาพของผู้หญิงอิวเมี่ยน (เย้า) ภายใต้ผลกระทบของการพัฒนา. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์. (2545) พลวัตของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในชีวิตครอบครัวและบทบาททางเพศสภาพของผู้หญิงอิวเมี่ยน (เย้า) ภายใต้ผลกระทบของการพัฒนา . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์. พลวัตของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในชีวิตครอบครัวและบทบาททางเพศสภาพของผู้หญิงอิวเมี่ยน (เย้า) ภายใต้ผลกระทบของการพัฒนา. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.

วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์. (2545) พลวัตของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในชีวิตครอบครัวและบทบาททางเพศสภาพของผู้หญิงอิวเมี่ยน (เย้า) ภายใต้ผลกระทบของการพัฒนา . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.