การศึกษาโรคราที่ช่อดอกของข้าวฟ่างซึ่งเกิดจากเชื้อรา Curvularia lunata (Wakker.) Boedijn
การศึกษาโรคราที่ช่อดอกของข้าวฟ่างซึ่งเกิดจากเชื้อรา Curvularia lunata (Wakker.) Boedijn
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาโรคราที่ช่อดอกของข้าวฟ่างซึ่งเกิดจากเชื้อรา Curvularia lunata (Wakker.) Boedijn
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิตยา สายคุณากร
ผู้แต่งร่วม :
-

นิตยา สายคุณากร. 2532. การศึกษาโรคราที่ช่อดอกของข้าวฟ่างซึ่งเกิดจากเชื้อรา Curvularia lunata (Wakker.) Boedijn. สาขาวิชาโรคพืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

นิตยา สายคุณากร. (2532) การศึกษาโรคราที่ช่อดอกของข้าวฟ่างซึ่งเกิดจากเชื้อรา Curvularia lunata (Wakker.) Boedijn . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

นิตยา สายคุณากร. การศึกษาโรคราที่ช่อดอกของข้าวฟ่างซึ่งเกิดจากเชื้อรา Curvularia lunata (Wakker.) Boedijn. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.

นิตยา สายคุณากร. (2532) การศึกษาโรคราที่ช่อดอกของข้าวฟ่างซึ่งเกิดจากเชื้อรา Curvularia lunata (Wakker.) Boedijn . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0