แนวทางการออกแบบปรับปรุงบ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยเน้นการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษา : โครงการบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอก
แนวทางการออกแบบปรับปรุงบ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยเน้นการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษา : โครงการบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอก
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการออกแบบปรับปรุงบ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยเน้นการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษา : โครงการบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอก
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พัชรินทร์ มณีรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

พัชรินทร์ มณีรัตน์. 2546. แนวทางการออกแบบปรับปรุงบ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยเน้นการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษา : โครงการบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอก. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.the.2003.508

พัชรินทร์ มณีรัตน์. (2546) แนวทางการออกแบบปรับปรุงบ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยเน้นการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษา : โครงการบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอก . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.the.2003.508

พัชรินทร์ มณีรัตน์. แนวทางการออกแบบปรับปรุงบ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยเน้นการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษา : โครงการบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอก. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.the.2003.508

พัชรินทร์ มณีรัตน์. (2546) แนวทางการออกแบบปรับปรุงบ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว เพื่อการประหยัดพลังงาน โดยเน้นการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษา : โครงการบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอก . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.the.2003.508