การพัฒนายาทาแก้ปวดจากน้ำมันหอมระเหย
การพัฒนายาทาแก้ปวดจากน้ำมันหอมระเหย
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนายาทาแก้ปวดจากน้ำมันหอมระเหย
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ญานี พงษ์ไพบูลย์
ผู้แต่งร่วม :
กฤษณา ภูตะคาม
รหัสดีโอไอ :

ญานี พงษ์ไพบูลย์,กฤษณา ภูตะคาม. 2546. การพัฒนายาทาแก้ปวดจากน้ำมันหอมระเหย. เชียงใหม่:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2003.143

ญานี พงษ์ไพบูลย์,กฤษณา ภูตะคาม. (2546) การพัฒนายาทาแก้ปวดจากน้ำมันหอมระเหย. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2003.143

ญานี พงษ์ไพบูลย์,กฤษณา ภูตะคาม. การพัฒนายาทาแก้ปวดจากน้ำมันหอมระเหย. เชียงใหม่:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2003.143

ญานี พงษ์ไพบูลย์,กฤษณา ภูตะคาม. (2546) การพัฒนายาทาแก้ปวดจากน้ำมันหอมระเหย. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2003.143

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS