ทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน
ทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน
ชื่อเรื่อง :
ทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พัฒนาวดี ชูโต
ผู้แต่งร่วม :
-

พัฒนาวดี ชูโต,พัฒนาวดี ชูโต..[และคนอื่น]. 2546. ทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พัฒนาวดี ชูโต,พัฒนาวดี ชูโต..[และคนอื่น]. (2546) ทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

พัฒนาวดี ชูโต,พัฒนาวดี ชูโต..[และคนอื่น]. ทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.

พัฒนาวดี ชูโต,พัฒนาวดี ชูโต..[และคนอื่น]. (2546) ทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0