ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นกลุ่มแบบโฮลิสติดต่อการลดความวิตกกังวล ของนักศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์
ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นกลุ่มแบบโฮลิสติดต่อการลดความวิตกกังวล ของนักศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์
ชื่อเรื่อง :
ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นกลุ่มแบบโฮลิสติดต่อการลดความวิตกกังวล ของนักศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิมัศตูรา แว
ผู้แต่งร่วม :
-

นิมัศตูรา แว. 2532. ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นกลุ่มแบบโฮลิสติดต่อการลดความวิตกกังวล ของนักศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์. สาขาวิชาจิตวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิมัศตูรา แว. (2532) ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นกลุ่มแบบโฮลิสติดต่อการลดความวิตกกังวล ของนักศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิมัศตูรา แว. ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นกลุ่มแบบโฮลิสติดต่อการลดความวิตกกังวล ของนักศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นิมัศตูรา แว. (2532) ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นกลุ่มแบบโฮลิสติดต่อการลดความวิตกกังวล ของนักศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0