ผลของสภาวะการเลี้ยงโอโอไซต์ต่อการปฏิสนธินอกร่างกายของลูกโคก่อนวัยเจริญพันธุ์
ผลของสภาวะการเลี้ยงโอโอไซต์ต่อการปฏิสนธินอกร่างกายของลูกโคก่อนวัยเจริญพันธุ์
ชื่อเรื่อง :
ผลของสภาวะการเลี้ยงโอโอไซต์ต่อการปฏิสนธินอกร่างกายของลูกโคก่อนวัยเจริญพันธุ์
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มงคล เตชะกำพุ
ผู้แต่งร่วม :
-

มงคล เตชะกำพุ,มงคล เตชะกำพุ..[และคนอื่น ๆ]. 2546. ผลของสภาวะการเลี้ยงโอโอไซต์ต่อการปฏิสนธินอกร่างกายของลูกโคก่อนวัยเจริญพันธุ์. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

มงคล เตชะกำพุ,มงคล เตชะกำพุ..[และคนอื่น ๆ]. (2546) ผลของสภาวะการเลี้ยงโอโอไซต์ต่อการปฏิสนธินอกร่างกายของลูกโคก่อนวัยเจริญพันธุ์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

มงคล เตชะกำพุ,มงคล เตชะกำพุ..[และคนอื่น ๆ]. ผลของสภาวะการเลี้ยงโอโอไซต์ต่อการปฏิสนธินอกร่างกายของลูกโคก่อนวัยเจริญพันธุ์. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.

มงคล เตชะกำพุ,มงคล เตชะกำพุ..[และคนอื่น ๆ]. (2546) ผลของสภาวะการเลี้ยงโอโอไซต์ต่อการปฏิสนธินอกร่างกายของลูกโคก่อนวัยเจริญพันธุ์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0