การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ : กรณีศึกษาอำเภอแม่สาย และเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ : กรณีศึกษาอำเภอแม่สาย และเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ชื่อเรื่อง :
การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ : กรณีศึกษาอำเภอแม่สาย และเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
องอาจ สุขุมาลวรรณ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

องอาจ สุขุมาลวรรณ์. 2546. การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ : กรณีศึกษาอำเภอแม่สาย และเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

องอาจ สุขุมาลวรรณ์. (2546) การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ : กรณีศึกษาอำเภอแม่สาย และเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

องอาจ สุขุมาลวรรณ์. การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ : กรณีศึกษาอำเภอแม่สาย และเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. Print.

องอาจ สุขุมาลวรรณ์. (2546) การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ : กรณีศึกษาอำเภอแม่สาย และเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.