การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ โดยการดูดซับด้วยรูปฤาษี และหญ้าแขมปรับสภาพ
การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ โดยการดูดซับด้วยรูปฤาษี และหญ้าแขมปรับสภาพ
ชื่อเรื่อง :
การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ โดยการดูดซับด้วยรูปฤาษี และหญ้าแขมปรับสภาพ
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดวงรัตน์ อินทร
ผู้แต่งร่วม :
เอกลักษณ์ คาน, ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ

ดวงรัตน์ อินทร and others. 2546. การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ โดยการดูดซับด้วยรูปฤาษี และหญ้าแขมปรับสภาพ. กรุงเทพฯ:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล;

ดวงรัตน์ อินทร and others. (2546) การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ โดยการดูดซับด้วยรูปฤาษี และหญ้าแขมปรับสภาพ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

ดวงรัตน์ อินทร and others. การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ โดยการดูดซับด้วยรูปฤาษี และหญ้าแขมปรับสภาพ. กรุงเทพฯ:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546. Print.

ดวงรัตน์ อินทร and others. (2546) การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ โดยการดูดซับด้วยรูปฤาษี และหญ้าแขมปรับสภาพ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.